Publications & Awards

2008

Author:智能交通Date:2018-08-16Read:2

[1] Hongyu Hu, Zhaowei Qu, Zhihui Li, Dianhai Wang. Research on Recognition Algorithm of Moving Object[C]. Transportation Research Board 87th Annual Meeting, DVD, Washington, 2008, 08-1437.

[2] Dianhai Wang, Tianjun Feng, Chunyan Liang. Research on bicycle conversion factors [J]. Transportation Research Part A. 2008, 42(8): 1129~1139.

返回原图
/